Covid-19

Arrangören av Stångbymässan, Torns IF, följer Folkhälsomyndigheten riktlinjer och rekommendationer. Ambitionen är att genomföra mässan, men med tanke på omständigheterna kommer planering göras och åtgärder vidtas för att hindra spridning av sjukdomen covid-19. Mässan kommer att genomföras om Folkhälsomyndighetens restriktioner mildras så att större folksamlingar tillåts. Om situationen kvarstår kommer mässan att ställas in. Slutgiltigt beslut planeras att meddelas i augusti.

För utställare på mässan gäller:

  1.  Alla utställare anmäler sitt intresse och bokar en plats som vanligt.

  2.  Mässan kommer att utformas så att smittspridning minimeras enligt åtgärder (se nedan) och platserna kommer troligtvis inte vara samma som åren innan.

  3.  Slutgiltigt beslut om att genomföra mässan kommer att tas i slutet av augusti.

  4.  Fakturering sker efter att beslutet är taget och med förfallodatum i september, så nära mässan som möjligt. Detta för att slippa administration med eventuell återbetalning.

  5.  Skulle mässan ändå inte bli av, återbetalas beloppet.

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19 och arrangören av mässan gör följande åtgärder:

  1.  sätter upp information till besökare och utställare,
  2.  markerar avstånd på golvet/marken,
  3.  möblerar om borden för att undvika trängsel,
  4.  erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
  5.  undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Källa: HSLF-FS 2020:12